Protocol taxivervoer vanaf 1 juli 2020.

Kinderen t/m 12 jaar
Voor het basisonderwijs geldt dat er geen beperkingen zijn voor het aantal zitplaatsen in de taxi of taxibus. Er hoeven geen speciale maatregelen getroffen te worden wat betreft de afstand van de kinderen onderling en evenmin wat betreft de afstand tot de chauffeur.
De chauffeur hoeft geen mondkapje op.

Leerlingen van 13 t/m 17 jaar
Voor voortgezet onderwijs of gecombineerd vervoer van basis en voortgezet onderwijs gelden andere regels. Er gelden geen beperkingen voor het aantal zitplaatsen in de bus, dus de 1,5 meter regel geldt niet in de taxi. Passagiers van 13 t/m 17 jaar hoeven geen mondkapje op.
Indien de 1,5 meter afstand tot de chauffeur niet mogelijk is, draagt de chauffeur wel een mondkapje.

1,5 meter afstand geldt wel buiten de bus
Ouders dienen minimaal 1,5 meter afstand van de bus te bewaren en te zorgen dat het kind op de afgesproken tijd klaar staat om in de bus te stappen. Onze chauffeurs hebben de duidelijke opdracht dat zij maximaal 2 minuten mogen wachten.

Indien de school andere tijden gaat hanteren
Als u hoort dat de school afwijkende tijden gaat hanteren, dan dient u dit door te geven aan de gemeente, die zal dit dan doorgeven aan onze afdeling planning.

Terugreis
’s Middags zorgt de chauffeur dat uw kind bij de school wordt opgehaald en thuisgebracht. Houd ook dan rekening met het bewaren van de 1,5 meter afstand.

Vervoer voor zorginstellingen en dagbestedingen en Regiotaxi
Chauffeur en passagiers dragen een mondkapje. Bij passagiers waarbij een mondkapje niet mogelijk is, dient de zorginstelling een schriftelijke verklaring aan de chauffeur te overhandigen, die bij controle als bewijs getoond kan worden.

TERUG NAAR DE HOMEPAGE