In vervolg op de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus Covid19 verzorgt de HaarsGroep ook weer het leerlingenvervoer.  Voor het leerlingenvervoer gelden wel aangepaste regels.

Kinderen t/m 12 jaar
Voor het basisonderwijs geldt dat er in de bus geen speciale maatregelen getroffen hoeven te worden wat betreft de afstand van de kinderen onderling en evenmin wat betreft de afstand tot de chauffeur.

Passagier boven de 12 jaar
Voor voortgezet onderwijs of gecombineerd vervoer van basis en voortgezet onderwijs gelden andere regels. Er gelden geen beperkingen voor het aantal zitplaatsen in de bus, dus de 1,5 meter regel geldt niet in de taxi. Wel zijn passagiers van boven de 12 jaar én chauffeur verplicht een mondkapje te dragen.

1,5 meter afstand geldt wel buiten de bus
Ouders dienen minimaal 1,5 meter afstand van de bus te bewaren en te zorgen dat het kind op de afgesproken tijd klaar staat om in de bus te stappen. Onze chauffeurs hebben de duidelijke opdracht dat zij maximaal 2 minuten mogen wachten.

Indien de school andere tijden gaat hanteren
Als u hoort dat de school afwijkende tijden gaat hanteren, dan dient u dit door te geven aan de gemeente, die zal dit dan doorgeven aan onze afdeling planning.

Terugreis
‘s Middags zorgt de chauffeur dat uw kind bij de school wordt opgehaald en thuisgebracht. Houd ook dan rekening met het bewaren van de 1,5 meter afstand.

Voor nu…..

Op dit berichtenblog delen wij steeds de meest actuele informatie.

Vervoer voor zorginstellingen en dagbestedingen
Een groot aantal vervoersopdrachten van zorginstellingen en dagbestedingen zijn tijdelijk gestaakt. Als u daar vragen over heeft, neem dan contact op met uw instelling/dagbesteding.

Regiotaxi
De HaarsGroep rijdt, onder bepaalde voorwaarden, nog wel voor de contracten van verschillende regiotaxi’s. De chauffeur en de passagier dienen zich daarbij te houden aan de landelijke richtlijnen.

TERUG NAAR DE HOMEPAGE