HET LEERLINGENVERVOER IS HERVAT

In vervolg op de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus Covid19, heeft het kabinet toestemming gegeven om vanaf 11 mei  scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer open te laten gaan voor kinderen t/m 12 jaar. Dat betekent dat wij als HaarsGroep vanaf maandag 11 mei weer leerlingenvervoer zijn gaan verzorgen.
In een aantal situaties is het vervoer aangepast.  De HaarsGroep heeft dat in overleg met de opdrachtgevers geregeld.

DOE EEN AFMELDING ALS UW KIND NIET MEEGAAT
Dat is op echt belangrijk. Als u uw zoon of dochter wilt afmelden, bel of mail ons dan zo snel mogelijk. U kunt ons mailen op regie@haarsgroep.nl  Alleen als u daar niet de mogelijkheid toe heeft, dan  kunt u ons bellen op 088 234 55 00.

MAATREGELEN IN DE BUS
In de bus hoeven geen speciale maatregelen getroffen te worden wat betreft de afstand van de kinderen onderling en evenmin wat betreft de afstand tot de chauffeur.

1,5 METER VAN DE BUS BLIJVEN
Eén van voorwaarden is wel, dat ouders minimaal 1,5 meter afstand van de bus dienen te bewaren.
Een andere voorwaarde is, dat de ouders zorgen dat het kind op de afgesproken tijd klaar staat om in de bus te stappen. Onze chauffeurs hebben de duidelijke opdracht dat zij maximaal 2 minuten mogen wachten.

TERUGREIS
’s Middags zorgt de chauffeur dat uw kind bij de school wordt opgehaald en thuisgebracht. Houd ook dan rekening met het bewaren van de 1,5 meter afstand.

VERVOER VOOR ZORGINSTELLINGEN EN DAGBESTEDINGEN
Een groot aantal vervoersopdrachten van zorginstellingen en dagbestedingen zijn tijdelijk gestaakt. Als u daar vragen over heeft, neem dan contact op met uw instelling/dagbesteding.

REGIOTAXI
De HaarsGroep rijdt, onder bepaalde voorwaarden, nog wel voor de contracten van verschillende regiotaxi’s. Chauffeur en passagier zijn daarbij gebonden aan de landelijke richtlijnen.