DISCLAIMER

Aan het gebruik van de website (de “Site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Holland Quaestor kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site.

Indien U onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kunt U de webmaster contacteren.

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks naar ander websites bevatten waarover Holland Quaestor geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Holland Quaestor biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Holland Quaestor met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de Site, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid

Holland Quaestor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit direct of indirect gebruik van de Site of van de op of via de Site verkregen informatie. Holland Quaestor is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de Site, voor schade veroorzaakt door technische fouten of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Holland Quaestor aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt is daarom volledig op eigen risico.

Vestiging Gorinchem:  Boezem 9  |  4206 CA  |  088 – 234 55 00   |    Vestiging Ablasserdam:  Nieuwland Parc 330  | 2952 DD  | 088 – 234 55 00

Aangesloten bij:

HaarsGroep: DVG de vier gewesten en TX Keur