maar klachten over onze dienstverlening bijna altijd wél!

De klachtenprocedure van HaarsGroep stelt de reiziger of diens wettelijk vertegenwoordiger in de gelegenheid een klacht over het vervoer te melden. De klachtenprocedure is opgesteld om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken en te optimaliseren.